اریباتیک، اطلاعات و ساختارهای پویا

دانلود مقاله

 


در این مقاله سعی بر آن شده تا از دو دیدگاه مختلف به مبحث اوریگامی (هنر کاغذ و تا) نگاه شود تا مختصرا معرفی شده و اهمیت خود در دنیای پیش رو به تصویر بکشد.

در دیدگاه اول اریگامی به عنوان یک روش تولید و نگهداری داده در قالب چین و چروک روی کاغذ مورد بررسی قرار گرفته است و امکان استفاده از این روش در جهتی غیر از ساختن اشکال هندسی از قبیل رمز نگاری و داده کاوی ارائه شده است.

در دیدگاه دوم نقش اوریگامی در سازه هایی با ساختار پویا و قابل تغییر بررسی شده و چند نمونه از این استفاده ارائه شده، که مبحث نوظهور اریباتیک نیز از این دسته است.

در نهایت مختصرا میزان نقش سازه های پویا در آینده بررسی شده است.

برای مطالعه این مقاله پی دی اف را دانلود نمایید.