انواع اوریگامی-اوریگامی تسلیشن
tessellation Origami

دانلود مقاله

 


 

تسلیشن  نیز از انواع اریگامی است که , تاها دریک سطح گسترده و با اصول هندسی پیچیده و منظم  شکل می گیرد . و عموما متقارن هستند. تسلیشن به معنای با موزاییک فرش کردن است.

به معنای دقیق تر tessellate  یعنی مرتب کردن مربع های کوچک به شکل شطرنجی یا الگویی که به صورت موزاییک کنار هم فرش شده است.

برای آشنایی بیشتر با تسلیشن پی دی اف را دانلود نمایید.