انواع تاها در کاغذهای مربع

دانلود مقاله

 


 

  • پایه تای بلینتز

از انواع پایه تاهای ساده و سنتی است. بلینتز نام یک نوع شیرینی نازک و پهن به زبان اسلاوی است. این پایه تا به صورت تا زدن ۴ گوشه کاغذ به وسط آن شکل می گیرد.

  • پایه تای کایت

از انواع پایه تاهای بسیار ساده است. این پایه تا از تا زدن دو لبه کاغذ  بر قطر آن حاصل می گردد.

  • پایه تای پرنده

از انواع پایه تاهای ساده و متداول در خلق انواع مدل های اریگامی است که در دو مرحله آخر با تای گلبرگی به اتمام می رسد.

برای مشاهده تصاویر و آشنایی با انواع دیگر تای پایه پی دی اف را دانلود نمایید.