اوریگامی در آموزش و پرورش
Origami in Education

دانلود مقاله

 


 

در اواخر دوره Meji و دوره Taisho از اریگامی (هنر کاغذ و تا) به عنوان وسیله کمک آموزشی در کودکستان ها و مدارس ابتدایی استفاده می شد . به ویژه از زمانی که کاغذ چهارگوش رنگی به صورت گسترده تولید می‌شد . در آغاز دوره snowa خلاقیت در آموزش و پرورش ژاپن تاکید شد و اوریگامی مورد انتقاد قرار گرفت چون کودکان می‌بایستی با کاغذ کارهای استاندارد انجام می دادند اما بعدها به علت تنوع و خلاقیت فراوانی که در این هنر بوجود آمد از اوریگامی به عنوان وسیله ای برای پرورش خلاقیت نام برده شد و به تازگی و مجدداً به عنوان یک تکنیک آموزشی بخصوص برای تدریس مفاهیم ارتباط بین سطح و حجم استقبال شد و از وسایل ویژه آموزش نیز محسوب می شود و به عنوان ابزار کمک آموزشی در کودکستان ها و مدارس ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از طریق آن می توان برای تدریس مفاهیم ابتدایی ریاضی به صورت عینی به کودکان آموزش داده شود .

از اوریگامی جهت تقویت امور پرورشی هم استفاده می شود . جهت پیشرفت فرهنگ اوریگامی در زمینه های آموزشی مدارس تاکید می شود از پایه شروع کنند زیرا مراحل بعدی مشکل و پیچیده تر می شوند و امکان اینکه از ادامه فعالیت منصرف شود بسیار زیاد است . بنابراین خلاقیت ، دقت ، تمرکز حواس، هماهنگی در رنگ‌ها ، قدرت برقراری تعادل بین اجسام ، پیشرفت ذهنی ، باعث پیشرفت این هنر در فرهنگ ملت ها شده است .

منبع : یوشی زاواکیرا (دایره المعارف ژاپن)