اوریگامی در معماری-موزه هنر تل‌آویو
Tel Aviv Museum of Art

این موزه در مرکز مجموعه فرهنگی شهر قرار گرفته است. از یک طرف سایت این ساختمان بسیار فشرده و به شکل مثلث بود و از طرف دیگر این موزه به مجموعه‌ای از گالری‌های بزرگ و مستطیل‌شکل نیاز داشت. راه حل این مسئله این بود: ‌از سطوح هندسی در طراحی ساختمان استفاده شد تا از این طریق زوایای ناهمخوان بین گالری‌ها و زمین ساختمان به هم مرتبط شوند.این ساختمان توسط شرکت معماری Preston Scott Cohen طراحی شد و برنده جایزه بین‌المللی Herta and Paul شد.

 ترجمه شده توسط تحریریه چیدانه