اوریگامی در معماری-پویلین پارک
Park Pavilion

این ساختمان توسط شرکت Moneo Brock ساخته شده است و در زمینی به مساحت ۳۵ جریب و در محدوده رودهای Júcarو Moscas در شهر تاریخی کوئنسا قرار گرفته است. این ساختمان از پنج‌ضلعی‌هایی ساخته شده که در کنار هم به یک شبکه سازه‌ای شکل می‌دهند. این سازه که مصالح اصلی آن شیشه و استیل است نمایانگر ارتباط میان زیبایی طبیعی منظره پیرامون آن و بافت شهری کنار آن است.

ترجمه شده توسط تحریریه چیدانه