بزرگان اوریگامی- جرمی شافر
Famous Origamist- Jeremy Shafer

دانلود مقاله

 


 

  • جرمی شافر از ۱۰ سالگی اریگامی را آغاز کرد.
  • او تمایل به ایجاد مدل های بیش از حد عجیب و غریب و مضحک دارد. مانند مرد مگس کش یا کیسه برف.
  • او عضو فعال مرکز اوریگامی آمریکا است و مدیر مسئول خبرنامه فصلی برای گروه اوریگامی منطقه خلیج سان فرانسیسکو است.