بزرگان اوریگامی- ماکاتو یاماگوچی
Famous Origamist- Makoto Yamaguchi

دانلود مقاله

 


 

ماکاتو یاماگوچی در سال۱۹۴۴ در ژاپن متولد شد.

  • او نویسنده چندین کتاب در حوزه اریگامی است و گالری خانه اوریگامی را در سال ۱۹۸۹ احداث کرد و جایگاه نمایش آثار اوریگامی هنرمندان شد.
  • یاماگوچی عضو مرکز اوریگامی آمریکا و انجمن اوریگامی بریتانیا می باشد
  • او رئیس هیئت مدیره Joas انجمن علمی اوریگامی ژاپن , عضو هیئت مدیره Noa انجمن علمی اوریگامی Nipponو سردبیر مجله اوریگامی تحت عنوانTanteidanمی باشد.