بزرگان اوریگامی- نیک رابینسون
Famous Origamist- Nick Robinson

دانلود مقاله


  • نیک رابینسون یک اوریگامیست بریتانیایی است. او یک موزیکسین حرفه ای بود و امروز یک آموزش دهنده ی حرفه ای اریگامی است.
  • شهرت او به واسطه انتشار کتابهای موشک کاغذی است.
  • انجمن اوریگامی بریتانیا مدال سیدنی فرانسه در سال ۲۰۰۴ را به او اهدا کرد و عضو افتخاری انجمن اوریگامی بریتانیا شد.
  • رابینسون یک نویسنده پرکار است که بیش از ۴۰ عنوان کتاب در زمینه اوریگامی نوشته است.
  • طرح های اوریگامی او معمولا ساده و زیبا و اغلب شامل عناصر طنز آمیز است