بزرگان اوریگامی- هومیاکی هوزیتا
Famous Origamist- Humiaki Huzita

دانلود مقاله

 

 


 

متولد ۱۹۲۴، ژاپن

یک ریاضیدان و اوریگامیست. وی در ژاپن متولد شد و به ایتالیا مهاجرت کرد. ایشان مدرک تحصیلی در زمینه فیزیک هسته ای دارند.
بیشترین شهرت وی برای فرموله کردن شش اصل هوزیتا می باشد که توصیف ریاضی از اریگامی برای حل و فصل مشکلات ساختار هندسی آن است.