بزرگان اوریگامی- کامیا ساتوشی
Famous Origamist- Kamiya Satoshi

دانلود مقاله

 


 

کامیا ساتوشی در سال ۱۹۸۱ در ناگویای ژاپن متولد شد.

 

  • یکی ازجوانترین بزرگان اریگامی در جهان است. از سن ۲ سالگی قدم در راه آموختن اوریگامی گذاشت و در سال ۱۹۹۵ به طور جدی فعالیت را در حوزه اوریگامی  با ساخت اشکال پیچیده آغاز کرد.
  • معروفترین طراحی او طرح اژدهاست که بسیار استادانه ساخته شده است. او از طبیعت و اسطوره های شرقی و غربی الهام میگیرد.
  • برخی از طرح های اوریگامی او بسیار پیچیده است. مراحل ساخت اژدها حدودا دارای ۲۷۵ مرحله است و نیاز به حداقل ۲۰ کاغذ مربع شکل دارد. او سه کتاب اوریگامی از نمونه طرح های خود تاکنون چاپ کرده است.