تعدادی از انجمن های اوریگامی در سراسر جهان
A number of origami groups and NGO’s around the world

دانلود مقاله

 


 

AEP  انجمن اوریگامی اسپانیا

نام کامل: Asociacion Esponda de papiroflexia

BARF اوریگامیست های پر سرعت منطقه خلیج (گروه های محلی)

نام کامل: Bay Area Rapid Folders

CDO انجمن اوریگامی ایتالیا

نام کامل: Centro Diffusione Origami

CHAOS انجمن اوریگامی منطقه شیکاگو

نام کامل: Chicago Area Origami Society

Gaditana گروه اوریگامی گادیتانو اسپانیا

Imperial انجمن اوریگامی امپریال لندن

MFPP جامعه اوریگامی فرانسه

نام کامل: Mouvement Francais des Plieurs de Papier

IOS مجموعه اوریگامی ژاپن تاسیس شده توسط Akira Yoshizava

نام کامل: International Origami Society

NOA جامعه اوریگامی ژاپنی

نام کامل: Nipponese Origami Association

OSN سازمان اوریگامی هلند

نام کامل Origami Societies Nederland

OUSA یک گروه اوریگامیست امریکایی

نام کامل Origami USA

PCOC کنفرانس اوریگامی ساحل آرام – یکی از دو کنفرانس بزرگی که در امریکا برگزار می شود

نام کامل The Pacific Coast Origami Conference