توسعه دهندگان اوریگامی
Origami Developers

دانلود مقاله

 


 

در سال ۱۹۵۲ «ج. لگمان» کتاب «کتاب‌شناسی خم کردن کاغذ» را به چاپ رسانید. هم‌چنین «باب هربین» در سال ۱۹۵۵ با سری برنامه‌ی تلویزیونی «آقای چپ و آقای راست» توجه عمومی را به اریگامی(هنر کاغذ و تا) جلب کرد. وی سپس کتاب مهمی به‌نام «جادوی کاغذ» را منتشر کرد که شاید یکی مهم‌ترین کتاب‌ها در این رابطه تا آن زمان به‌شمار می‌رود.
در سال ۱۹۶۷ هم «انجمن بریتانیایی اوریگامی» بنیان نهاده شد که در حال حاضر از سراسر جهان عضو دارد و کتابخانه‌ی آن در مورد اوریگامی بسیار قابل توجه است.