اوریگامی در معماری-دفتر مرکزی Barclays

بخش عمده طراحی این ساختمان الهام‌گرفته از موقعیت نامتعارف زمین آن بود (قرارگرفته در نواری به عرض ۲۰ متر در یک خیابان، و میان دو باغ). این موضوع باعث شد تا معماران شرکت Manuelle Gautrand پروژه‌ای را طراحی کنند که از مزایای چشم‌انداز و نور طبیعی موجود در آن بیش‌ترین بهره را ببرد. به همین دلیل نمای این ساختمان کاملا شیشه‌ای است و قسمت‌های از آن از سنگ مرمر ساخته شده است. در کنار این موضوع کلیت سازه الهام‌گرفته از اشکال اوریگامی است و در قالب سنگ‌های مرمر در این سازه مورد استفاده قرار گرفته است.

ترجمه شده توسط تحریریه چیدانه