اوریگامی در معماری-سیستم‌های پیچیده
Embedded Project

این سازه موقت و تعاملی توسط شرکت HHD_FUN ساخته شده است و براساس مفهوم «سیستم‌های پیچیده» که می‌توان آن‌ها را درجامعه، زندگی، و زیست‌شناسی دید و دریافت کرد طراحی شده است. هنرمندانی که این سازه را ساخته‌اند سعی کرده‌اند از طراحی سنتی فاصله گرفته و با استفاده از الگوریتم کامپیوتری دست به طراحی بزنند. ارتباط منطق الگوریتمی و فرایند اجرای آن در معماری فیزیکی نتایج غیرمنتظره‌ای را به بار آورده است.

ترجمه شده توسط تحریریه چیدانه