اوریگامی در معماری-ایستگاه Estacao Oriente

ایستگاه Estacao Oriente، یکی از مراکز اصلی حمل و نقل شهر لیسبون و یکی از بزرگ‌ترین ایستگاه‌های دنیا برای نمایشگاه ۹۸ world ساخته شد.

این ایستگاه توسط معمار اسپانیایی سانتیاگو کالاتراوا که برای طراحی‌های مشهور است که در الگوها و فرم‌های طبیعی به ویژه زندگی پرندگان و زندگی دریایی ریشه دارند طراحی شده است. این ایستگاه نیز مانند کارهای دیگر این معمار به چنین اشکالی شبیه است.

ترجمه شده توسط تحریریه چیدانه