بزرگان اوریگامی- لیجیا مانتویا
Famous Origamist- Ligia Montoya

دانلود مقاله

 

 


 

لیجیا مانتویا در سال ۱۹۶۷در آرژانتین متولد شد.

  • او نقش مهمی در تمام منظرهای عصر طلایی ( از جنبش های بین المللی اریگامی ) را دارد, که از جمله می توان توسعه این هنر زیبا و کاوش برای نوآوری ساخت اشکال جدید به جای تکرار شکل های سنتی محدود را نام برد.
  • او در دنیای اوریگامی (هنر کاغذ و تا) به عنوان یک فرشته اوریگامی مورد احترام است.
  • مانتویا طرح های خود را از مشاهدات خود از طبیعت الهام گرفته است, مانند طرح های ظریف , دقیق و پر جنب و جوش پرندگان, حیوانات و حشرات آرژانتین
  • یکی از طرح های اوریگامی برجسته ی او صحنه تولد مسیح است