اوریگامی در معماری – موزه کاروزاوا، ناگانو، ژاپن

شرکت معماری yasuihideo موزه کاروزاوا را در شهر ناگانو در ژاپن طراحی کرده است و در طراحی آن از مفاهیم و اشکال زاویه‌دار اریگامی استفاده کرده است. این سازه یک‌طبقه دارد و در نزدیکی سطح زمین ساخته شده است. سطح چندبخشی این سازه توپوگرافی مختص آن را به وجود آورده است. توپوگرافی که قسمت‌های نوک‌تیز آن یادآور کوه‌های ژاپنی است و پنجره‌های مثلثی آن برای ایجاد توازن با طبیعت سخت نمای تیتانیومی آن کار گذاشته شده‌اند.