بزرگان اوریگامی- کاناهیکو کاساهارا
Famous Origamist- Kunihiko Kasahara

دانلود مقاله

 

 


 

کاناهیکو کاساهارا در سال ۱۹۴۱ در ژاپن متولد شد.
کاساهارا از اساتید اوریگامی است.
او صدها مدل اوریگامی را طراحی کرده است . شهرت او در ساخت اوریگامی های بسیار پیچیده نیست بلکه او مدل های ساده و حیوانات زیبا و مدولارهای چند وجهی را طراحی کرده است و در ریاضیات و هندسه اوریگامی کاوش کرده است.
او یکی از مشتاق ترین و خلاق ترین طراحان اریگامی است که با تغییرات مدلها بر روی یک مکعب اوریگامی اشکال متعددی در وجه های مکعب ایجاد می کند.
او همچنین کتاب های بسیاری نوشته است.