اوریگامی در معماری-موزه شکلات نسله
nestle chocolate museum

مفهومی که توسط شرکت معماری Rojkind برای طراحی این ساختمان مورد استفاده قرار گرفت از یک شکل تاشده جالب یک پرنده با شکل اوریگامی آغاز شد که برای کودکان بسیار سرگرم‌کننده بود. ساختمانی که اکنون دارای فرم بسیار جذاب و خاصی است نتیجه طراحی هوشمندانه و شهودی در مورد مسئله بیانگری یک ساختمان است. نتیجه این فعالیت‌ها به استحکام سازه‌ای است که کل ساختمان روی آن قرار گرفته است.

ترجمه شده توسط تحریریه چیدانه