نوشته‌ها

ساخت و ساز اوریگامی و هندسه

 

دانلود مقاله

 


 

ساخت و سازهای هندسی پرگار و خط کش

برای اغلب دانش‌آموزان از درس هندسه دبیرستان آشنا است. امروزه آنها اغلب به عنوان کنجکاوی‌های ظریف که دانشگاهی نیستند مشاهده می‌شوند. برای یونانیان و مصریان باستان به هر حال ساخت و سازهای هندسی ابزارهای مفیدی بودند و برای برخی ما ابزارهای همه روزه که برای ساخت و ساز و باقیماندن در میان دیگر فعالیت‌‌ها مورد استفاده بودند.

قوانین کلاسیک پرگار و خط کشی به یک پرگار اجازه می‌دهد که کمان‌ها را بکشد و فواصل را جابجا کند و یک خط کش علامت گذاری نشده اجازه‌ی کشیدن خطوط مستقیم را می‌دهد، ممکن است که ترکیب هر دو مورد استفاده قرار نگیرد. برای مثال، گرفتن یک پرگار در برابر خط کش برای علامت گذاری موثرتر است.